KONTAKT:
SÍDLO SPOLEČNOSTI:

Nitranská 9
Praha 3
IC: 261 49 923
společnost zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 74769

KANCELÁŘ:

Ondříčkova 13
120 00 Praha 2
Tel: +420 252 545 631
Fax: +420 252 545 631
E-mail: info@kkf.cz

vedení:
Vasyl Kis
tel: +420 602 368 267
E-mail: kis@kkf.cz

ekonomické oddělení:
Anna Tichá
tel: +420 602 874 905
E-mail: ticha@kkf.cz