KONTAKT:
SÍDLO SPOLEČNOSTI:

Ondříčkova 13
Praha 3
IC: 261 49 923
společnost zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 74769

KANCELÁŘ:

Roztylská 1860/1
148 00 Praha 11 – Chodov

E-mail: info@kkf.cz